Elektrisk Volvo FH som plogbil: Räckvidd på 60 mil

Norge börjar nu satsa på el-plogbilar för att röja undan snön som belamrar landet när det vankas vinter. Det rör sig om en Volvo FH som har byggts om av schweiziska företaget Designwerk Technologies för att agera plogbil

Lastbilen har ett batteri på hela 1 000 kWh vilket sörjer för en räckvidd på 60 mil med en last på 50 ton.

Det rapporterar Allt om Elbil.

Tuffa tag som plogbil

Att vara plogbil är en tuff tillvaro för en lastbil. Volvon i fråga används i ett pilotprojekt för att utröna huruvida det är realistiskt med elektriska plogbilar.

Nu har alltså plogbilens första vecka klarats av och resultaten verkar positiva.

Det är den norska motsvarigheten till Vägverket – Statens vegvesen – som har låtit den eldrivna plogbilen trafikera E6 mellan Oslo och Trondheim i Norge.

Snålare än väntat

Testveckan har visat att el-plogbilens förbrukning är lägre än trott. Efter en stint på nio timmar i minus fem grader gick laddningen från 90 till 28 procent.

Det motsvarar en förbrukning på 182 kWh per 100 km, vilket motsvarar en dieselförbrukning på ungefär 20,44 liter per 100 km, något som pekar på en eldrivlinas effektivitet.

För jämförelsens skull har en Volvo EX30 en officiell elförbrukning på kring 14 kWh/100 km.

Mycket att undersöka

Pilotprojektet ämnar fastställa hur plogbilens driftplaner, laddningsschema och beredskap kan komma att se ut.

Det är en fråga om att ta reda på hur mycket plogbilen kan komma att behöva laddas, samt hur räckvidden är under de mest krävande av förhållanden.

Det rör sig emellertid inte om den första elektriska plogbilen i Norge. Exempelvis i Ålesund används en el-plogbil för att röja gång- och cykelbanor.

Just tunga lastbilar släpper ut mycket, särskilt med hänsyn till hur mycket de i regel körs. Därför är elektrifieringen av tunga tradare ett effektivt sätt att hantera miljöfrågan.