5 000 återförsäljare i uppror: ”Orealistiskt” krav på elbilar

Återförsäljarna som undertecknat brevet till Biden nämner prisnivån och problematisk prestanda i kallt väder, samt en otillräcklig laddningsinfrastruktur som skäl för att fördröja satsningen på elbilar.

En betydande koalition av amerikanska återförsäljare gör återigen sina röster hörda genom ett andra brev till president Joe Biden på bara två månader.

Det rapporterar amerikanska CarScoops.

Förbannade återförsäljare

Den här gången uppmanar cirka 4 700 återförsäljare som sträcker sig över alla 50 delstater presidenten att stoppa det föreslagna kravet på elfordon och hävdar att infrastrukturen inte finns på plats för en helt elektrisk framtid. 

Det första brevet från november 2023, som undertecknades av 3 882 återförsäljare, förblev obesvarat av Biden och hans administration.

Som svar har nu en större grupp återförsäljare uttryckt sitt motstånd mot det föreslagna kravet på elfordon, vilket de beskriver som ”helt orealistiskt”.

Återförsäljarnas främsta oro rör de föreslagna utsläppsstandarderna för fordon från 2027-2032, som förväntas bekräftas officiellt i mars 2024. 

BMW elbilar
Biden satsar hårt på elbilar. (Foto: Marcus Berggren)

Enorma kliv med elbilar

Enligt förslaget är målet att batterielektriska fordon ska uppnå en marknadsandel på 60 procent i USA fram till modellår 2030, med en ytterligare ökning till 67 procent fram till 2032.

I motsats till andra regioner, som Europa, där lagstiftningen är på väg att förbjuda försäljningen av nya bensin- och dieselbilar från och med 2035, ses detta tillvägagångssätt som mindre strängt.

I det senaste brevet, undertecknat av nästan 5 000 återförsäljare, belyses olika bekymmer när det gäller ägande av elbilar.

Återförsäljarna kritiserar de höga kostnaderna för elbilar och påpekar att många för närvarande inte är berättigade till skatteavdrag. 

Dessutom beskriver koalitionen det offentliga laddningsnätverket som ömkligt och otillräckligt för de som inte kan ladda hemma.

Skeptiskt inställda

Återförsäljarna lyfter även fram att man bör vänta tills batteriförsörjningskedjan har mognat och inte är under Kinas kontroll innan man helt omfamnar en framtid med elbilar.

Koalitionen leds av Mickey Anderson, vd för Baxter Auto Group, som omfattar 20 återförsäljare som representerar Ford, Honda, Toyota och VW-varumärken över Nebraska, Kansas och Colorado. 

I samma anda har National Automobile Dealers Association (NADA) framfört kritik och hävdat att det går ”för snabbt och för tidigt”.

Jonathan Collegio, NADAs Senior Vice President of Public Affairs, betonar behovet av att regleringsorganen borde anta en mer praktisk och konsumentvänlig strategi när det gäller införandet av elbilar.