Pånyttfödelsen: Trollhättan tillverkar delar till din Saab

Saab som varumärke har vuxit sig riktigt starkt under de senaste åren och priserna har rusat på begagnade exemplar av framförallt lågmilade specialversioner. Något som inte hängt med i samma positiva utvecklingstakt är utbudet av reservdelar. 

Visserligen genomfördes en stor affär när Orio, tidigare Saab Parts, såldes till Hedin Mobility Group från att tidigare ha ägts av svenska staten.  

En svårnavigerad djungel

Förhoppningen bland Saab-ägare är att den nya ägaren ska komma in med nya finansiella muskler och göra långsiktiga satsningar för att trygga tillgången på delar. 

Under en längre tid har det bland annat varit problem att få tag på LED-ramper till den senaste generationen 9-5 och 9-4X. 

Här har dock privata satsningar som H.Blom Engineering AB svarat på entusiasternas efterfrågan och utvecklat ersättningskit bestående av bland annat nydesignade kretskort. 

Reservdelar åt flera

Nu tas ytterligare steg mot att skapa ett bättre reservdelsutbud för alla olika årgångar av Saab. 

Svenska Saabklubben Reservdelar AB (SSKR), har tecknat ett avtal med TechROi om produktion av komponenter till Saab-bilar på Stallbacka-området i Trollhättan. 

Stallbacka-området är det industriområde som härbärgerar Saabs gamla utvecklings- och fabrikslokaler men även gamla Volvo Aero som numera heter GKN Aerospace.  

Trollhättan levererar

Flera av de som arbetar på TechROi har tidigare erfarenhet av att ha arbetat med Saab i olika sammanhang. Det här lär vara en stor fördel när ett nytt reservdelsutbud ska utvecklas och tillverkas. 

”Tillsammans med TechROis kompetens och bakgrund inom fordonsindustrin, och speciellt Saab, kan vi härmed säkerställa att vi kan hålla gårdagens Saabar rullande på framtidens vägar”, säger Göran Fredriksson, kommunikationsansvarig på SSKR.

Saab en masse

Kundunderlaget som SSKR riktar sig mot har visserligen minskat en del under de senaste åren. 

Från över 300 000 bilar år 2016 till 200 000 på de svenska vägarna i år. Uppskattningsvis finns det alltjämt över 1 miljon Saabar i världen. 

”Detta är ett viktigt steg för att bevara Saabs bilhistoria långt in i framtiden. Det kommer att underlätta för ägare av både äldre och nyare Saab-modeller över tid”, fortsätter Göran.

Än så länge har det inte kungjorts exakt vilka delar som kommer att nytillverkas men det här är onekligen ett positivt besked. 

Kanske kommer också en bättre tillgång på reservdelar stoppa skrotningstakten av Saabarna.