Sekretesspolicy och Användaravtal

Denna webbplats ägs och drivs av Högsta Växeln Aktiebolag. Vi förstår att du som besökare på vår webbplats kan känna oro för den information du förser oss med och för hur vi hanterar den informationen.

Vi respekterar ditt privatliv. I denna Sekretesspolicy beskrivs vilken typ av information vi samlar in och hur vi använder den. Detta gäller enbart information som samlats in via denna webbplats och inte genom andra källor.

Villkorlig användning av denna webbplats

Din tillgång till och användning av denna webbplats och dess innehåll (“webbplatsen”) omfattas av villkoren i denna sekretesspolicy och användaravtal (“Sekretesspolicy”, “avtalen”, “användaravtalet”), och tillämpliga lagar. Genom att besöka och använda denna webbplats accepterar du och samtycker till dessa utan begränsningar eller förbehåll. Vi uppmanar alla besökare att noga läsa innehållet i avtalen innan fortsatt använding av Högsta Växelns tjänster.

Vi är måna om att vidhålla god publicistisk sed. Om inget annat anges får Högsta Växeln inte betalt av tillverkaren för att testa en produkt eller tjänst. Omkostnader för tester, reportage eller liknande kan dock komma att täckas av tillverkaren eller företaget som tillhandahåller tjänsten (t.ex. bränslekostnader, resekostnader, servicekostnader, reparationskostnader).
Högsta Växeln ifrånsäger sig allt ansvar från felskrivningar eller innehållsmässigt bristfällig information. Om inget annat anges så är all information relaterad till produkter eller tjänster enbart publicerad i redaktionellt eller informativt syfte. Vi bär inget ansvar för tredje parts ändringar eller uppdateringar av produkter. Inte heller bär vi något ansvar för felaktig information som vi tillhandahållits av tredje part. Du är personligen ansvarig för dina köp eller resurser.

Alla filer, tjänster, information och redaktionellt material som Högsta Växeln tillhandahåller nyttjas på egen risk. Vi lämnar inga garantier, och kan inte ställas till svars för eventuella skador på dator, mobiltelefon eller annan hårdvara som brukas för att tillgå Högsta Växelns tjänster eller annat som material på Högsta Växeln kan ge upphov till.
Fråga oss innan du publicerar material som tillhör oss. Högsta Växeln äger alla rättigheter till det material som publiceras på hemsidan om inget annat anges i detta avtal eller i materialet eller om rättigheterna tillhör annan part. Material som ägs av Högsta Växeln får inte under några omständigheter spridas vidare eller publiceras någon annanstans än på vår hemsida utan uttrycklig tilllåtelse från Högsta Växeln. Undantag för begränsningen görs för spridning via länkar på sociala medier eller motsvarande former där spridningen tydligt associeras med Högsta Växelns namn eller hemsida. De sociala delningsikonerna vid material anses vara en tilllåtelse att sprida materialet enbart via dessa länkar, utan någon avsevärd ändring i materialet. Materialet består bland annat men inte uteslutande av bild-, text- och videomaterial. Vissa bilder som publiceras i nyhetssyfte kan komma från tredje part, och således äger vi inte detta material. Vid överträdelse tas avgift ut om minst 3 000 SEK i enlighet med NJA 1996 s. 712, eller, om överträdelsen är grov, minst 10 000 SEK, eller, om överträdelsen är synnerligen grov, ett högre belopp. Vad som är grovt eller synnerligen grovt avgör Högsta Växeln.

Vissa delar av webbplatsen, bland annat men inte uteslutande de bilder vars copyright tillhör tredje part men som Högsta Växeln publicerar i egenskap av nyhetsleverantör, ägs inte av Högsta Växeln och således tar vi inget ansvar för det innehåll eller de konsekvenser som innehållet kan orsaka, förutom i de fall där Svensk lag eller behöriga myndigheter utkräver vårt ansvar.
Våra hemsidor (hogstavaxeln.com, high-velocity.co och hv-magazine.com) eller andra plattformar som vi använder oss utav, bland annat men inte uteslutande instagram och Facebook, kan innehålla material som inte bör konsumeras av känslig eller ung publik. Vi rekomenderar, men kräver inte, att den som använder våra hemsidor eller tjänster är av sådan ålder att sådant material kan tollereras utan avsevärda konsekvenser med hänsyn till användarens välmående eller hälsa.

Information som vi samlar in

På vår webbplats samlar vi in viss personligt information. Den insamlade informationen behandlas av Högsta Växeln AB. Vi kräver inte att du registrerar dig eller tillhandahåller personuppgifter för att gå in på vår webbplats och ha tillgång till dess innehåll. Efter uttryckt medgivande från din sida, kan du få nyhetsbrev, marknadsmeddelanden om kampanjerbjudanden, rabatter, tävlingar och information om våra samt våra samarbetspartners produkter och tjänster via post eller elektroniskt. Även andra typer av meddelanden kan förekomma. Du kan återkalla ditt medgivande när som helst eller ändra ditt val genom att kontakta oss (kontakt@hogstavaxeln.com).Vi samlar in personligt identifierbar information på följande sätt:
– Om du kontaktar oss eller någon av våra medarbetare
– Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev, annan e-postlista eller liknande där du själv tillhandahåller oss din e-postadress

Information som samlas in automatiskt

– Vi kan använda cookies och andra tekniker för att samla in viss information om besökare på vår webbplats, hur våra onlinetjänster används och om interaktioner med vår e-post och våra onlineannonser. Genom dessa medel kan vi exempelvis få information om din webbläsartyp och ditt operativsystem, visade webbsidor, länkar som du klickat på, IP-adress, webbplatser du har besökt innan du kom till vår webbplats, e-post från oss som du öppnar, vidarebefordrar, eller använder för att klicka dig fram till vår webbplats.
Du kan ställa in din webbläsare så att den slutar acceptera nya cookies, så att du får ett meddelande när du får en ny cookie, för att inaktivera befintliga cookies, och för att utelämna bilder.

Hur vi använder och delar din information

Vi kan använda den information vi samlar in för att kontakta dig. Till exempel kan vi (i) svara på dina kommentarer eller frågor, eller (ii) vid behov kontakta dig vid bearbetningen av en produkt eller tjänst du begärt via vår webbplats.
Vi kan även använda den information du lämnar för att kontakta dig när vi vill ha dina åsikter om våra produkter, tjänster eller webbplatser. Som beskrivs i denna Sekretesspolicy använder vi också den information vi samlar in om dig för att förbättra vår webbplats, våra produkter och tjänster samt för att leverera innehåll som är anpassat efter dina intressen. Dessutom kan vi använda sådan personlig information: Endast efter att ha fått ditt uttryckliga samtycke kan vi använda dina personuppgifter för att skicka dig reklamerbjudanden, material och andra meddelanden och information om oss, företagets varumärken och våra samarbetspartners.

Vi kan dela information med tjänsteleverantörer som vi har anlitat för att utföra tjänster för vår räkning, t.ex. för att hjälpa till att driva kampanjer, behandla beställningar och tillhandahålla kundservice. Dessa tjänsteleverantörer kan få tillgång till personligt identifierbar information om våra besökare, om det behövs för att utföra uppgifter åt oss, men de har inte vårt tillstånd att använda eller avslöja informationen utom om så krävs för att utföra tjänster för vår räkning eller uppfylla juridiska krav.
Om lagen så kräver, och om lokala lagar och förordningar tillåter det, eller på begäran från brottsbekämpande myndigheter eller andra statliga organ kan vi lämna ut information när vi anser att det är nödvändigt för att utreda eller förhindra ett faktisk eller misstänkt brott eller skada som rör oss själva eller andra.
Vi kan genomföra gemensamma kampanjer med andra företag. Vi kan dela med oss till våra marknadsföringspartner (och deras tjänsteleverantörer) viss personlig information som behövs för att genomföra kampanjen.

Hur vi skyddar dina uppgifter

Säkerheten för personligt identifierbar information är viktig för oss. Vi har vidtagit administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig användning, avslöjande, ändring eller förstörelse av personligt identifierbar information som vi samlar in på denna webbplats.
Den data som vi samlar in om din e-postadress via formulär (t.ex. för nyhetsbrev) lagras på Högsta Växelns uppdrag av The Rocket Science Group LLC. Automatiskt insamlad data (t.ex. cookies) lagras av Högsta Växeln, och på uppdrag av oss även av Google och Miss Hosting AB. Samtliga är seriösa företag som tar din trygghet på största allvar. Andra aktörer kan komma att lagra din information i undantagsfall.
I den utsträckning som lagen tillåter, frånsäger vi oss allt ansvar för eventuella skador som du kan drabbas av på grund av förlust, obehörig åtkomst, missbruk eller ändring av information som du skickar till den här webbplatsen.

Uppdateringar av denna Sekretesspolicy

Observera att vi när som helst och utan föregående meddelande kan ändra informationen på denna webbplats och/eller i denna Sekretesspolicy. Du bör regelbundet läsa igenom denna Sekretesspolicy för eventuella ändringar. Eventuella ändringar gäller omedelbart efter att den reviderade Sekretesspolicyn lagts upp på denna webbplats. Genom att fortsätta att använda webbplatsen godkänner du eventuella ändringar, och genom att ge fortsatt tillträde till webbplatsen ger vi dig förutsättningarna för att kunna godkänna sådana ändringar.