Tidigare idag (måndagen den sjunde oktober) avslöjande Volvo att man kommer att skapa ett gemensamt bolag tillsammans med sin ägare Geely. Bolaget, vars namn vi inte fått reda på än, kommer att syssla med utveckling och tillverkning av förbränningsmotorer samt hybriddrivlinor. Enligt Volvo förväntar man sig inte minska personalstyrkan, men 3000 anställda i Sverige berörs av omstruktureringen. Främst handlar det om personal vid tillverkningscentrumet i Skövde.

Den som har foliehatt på sig skulle kunna påstå att detta bara är en PR-manöver från Volvos sida för att de (i en inte allt för avlägsen framtid) ska kunna säga sig enbart utveckla el-motorer och el-bilar. Visst, det kan finnas något i det påståendet, men det finns helt klart fler incitament än så för att strukturera om sin organisation på detta sätt. Sedan Geely förvärvade den svenska biltillverkaren och stöpte om bolaget till en premiumtillverkare har Volvo blivit något av den gyllene kronan i Geelys transportbolagsportfölj. Att den kinesiska jätten hellre säljer in sina framtida förbränningsmotorer under en sådan premiss, istället för en helt kinesisk, är inte helt osannolikt.