Det är nu jämnt 70 år sedan Ferry Porsche snickrade ihop sin första lilla bil baserad på Folkakomponenter i verkstaden i Gmünd i Österrike. 

Medan den legendariske pappan Ferdinand satt bakom lås och bom som krigsfånge i Frankrike höll Ferry igång den lilla verkstaden och lyckades hitta tillräckligt med medel för att färdigställa den sportvagn som skulle bli startskottet för den väl bekanta och mycket framgångsrika historien om varumärket Porsche. Det var Ferrys känsla för form och detaljer som lade grunden till den entusiasm som miljontals fans än idag känner för märkets sportvagnar. 

Om det är just det jämna firandet eller en allmän nytändning som har lett till ett tydligt och rätt anmärkningsvärt prisrally för de allra äldsta 356:orna är osäkert, och detta mitt i en konjunktur där prisläget rent allmänt står och väger med både ned- och uppgångar. Sedan i somras kan man nämligen se tydliga trendbrott för ur-Porschens prisbild, efter att den har varit mycket stabil i flera år. 

Det var kännaren Göran Modin från Sigtuna som fick oss att få upp ögonen för det alldeles isolerade prisrace som nu pågår för ikonen. Göran har omfattande erfarenhet av renovering av tidiga 356:or, och är genom sitt engagemang som MHRF:s huvudbesiktningsman för bilmodellen väl insatt i många av de affärer som görs på hemmaplan. 

Hans initiala synpunkter gällde vårt generella prisläge i prislistan, som han ansåg var alldeles för lågt. Att man idag skulle hitta en hygglig 356 för under halvmiljonen – som vår lista indikerade före vår revision i denna utgåva – håller han för uteslutet. 

– Övervägande delen av de bilar som säljs i Sverige går till utlandet, menar Göran, varav många hamnar direkt på mobile.de till ett rejält mycket högre pris. Extremt rostiga och inkompletta renoveringsobjekt, som borde kosta max 100 000 kronor för att på något sätt uppväga renoveringskostnaden, säljs nu i Sverige för 300 000 kronor. Priserna i USA för riktigt dåliga bilar börjar i samma höjd. 

Han tillägger också att han under förra året underkände försäkringen för en svensk 356:a på grund av stora rosthål, dåliga bromsar, rykande motor och trasig inredning, en bil som kort därefter bytte ägare för 565 000 kronor. 

Detta fick oss att gräva lite djupare i frågan, och med hjälp av bland annat Hagertys utmärkta värderingssnurra detaljstudera värdeutvecklingen för 356:an den senaste tiden. 

Porsche 356 har länge varit främst en entusiastbil att använda, gärna både dagligen och hårt, eftersom dess brukskvaliteter är ovanligt höga. Mekaniskt går en välskött bil som en klocka i många tusentals mil, och det är främst rosten som tar dem – liksom de flesta bilar från den här tidsperioden. 

Men med prislägen som drar iväg mot miljonen även för de senare och minst dyra modellgenerationerna börjar säkert allt fler behandla sina klenoder med större försiktighet. 

Det gäller naturligtvis i synnerhet de allra tidigaste bilarna, de som med Porschevokabulär benämns som “Pre-A”, alltså de drygt 10 000 bilar som byggdes fram till och med 1955. 

Här rör sig prislägena i flermiljonsklassen, och även om vi har gjort ett välment försök att sätta en prislapp även på de allra första 49 bilarna som tillverkades med handknackade lättmetallkarosser i Gmünd måste siffrorna tas med en stor nypa salt. När det rör sig om så extremt små volymer, och dessutom av en bil som idag har ett unikt historiskt värde, kan de tio miljoner vi har skattat värdet till lika gärna bli det dubbla – eller ännu mer – på en prestigeauktion under året. Om det nu över huvud taget skulle komma ut någon bil till försäljning vill säga, det tillhör verkligen ovanligheterna eftersom det inte finns så många kända överlevare kvar. 

Även de mer åtkomliga “split screen”-bilarna som byggdes med stålkaross hos Reutter efter flytten till Stuttgart har skjutit iväg rejält prismässigt, med en typisk ökning av värdet på 20–30 procent under det senaste året, från redan höga nivåer. Just den tidiga pre-A-bilen från 1950–51 med delad framruta har ett betydligt högre värde än de efterföljande årgångarna som fick en hel vindruta med en knick i mitten där delningen tidigare gjordes. 

Motormässigt växte 356:an de första åren från den ursprungliga 1,1-litersfyran till 1,3- och 1,5-litersversioner med lite olika trimningsgrad. Typiskt är att det i första hand är karossversionen som avgör värdet (de öppna bilarna kostar väsentligt mer) snarare än motorversionen. Många bilar rullar också med “fel” motorspecifikationer, vilket i ljuset av bilens status som antikvitet snarare än körtyg naturligtvis påverkar prislappen negativt. 

Har du redan missat det senaste 356-tåget, eller fortsätter uppgången? Definitivt hela jubileumsåret ut. Och snart fyller den ju 75 …

Text av Gunnar Dackevall – Ursprungligen publicerat i Gran Turismo Magazine nr.3 2018

Resultatet av Högsta Växelns senaste samarbete. Gran Turismo är ett kvalitetsmagasin som skriver mycket om klassiska bilar, något som har saknats i mångt och mycket på vår hemsida. Nu blir det ändring på detta.