Merparten av biltillverkare fasar för närvarande ut stora förbränningsmotorer till fördel för fåcylindriga motorer alternativt elektrifierade sådana – mycket tack vare den rådande klimatdebatten. Bmw ämnar exempelvis erbjuda 25 elbils-modeller före 2023, och har sedan tidigare bekräftat tillverkningen av stundande elbilarna iNext, iX3 och i4. Därtill florerar rykten gällande en elektrifiering av 7-serien, vilket betyder att man inom lyxbilssegmentet i sådana fall kommer att erbjuda ett helelektriskt alternativ, utöver innevarande plug-in-hybrid. Huruvida  BMW:s nya miljöinriktning innebär att man kommer frångå nuvarande modellers V8- och V12-motorer återstår att se. Rykten gör emellertid gällande att nämnda motorer kommer att ersättas av 6-cylindriga förbränningsmotorer i hybridutförande.

I egenskap av lyxsedan – vars främsta egenskap är komfort, snarare än sportighet – ter sig förändringen naturlig, i synnerhet mot bakgrund av tuffare utsläppsregler och den allmänna folkopinionen i klimatfrågan. Detta innebär emellertid inte nödvändigtvis att prestanda åsidosätts i tillverkningen av kommande 7-serien. Helelektrifierade toppmodellen förväntas utrustas med minst 650 hästkrafter, medan räckvidden potentiellt kan uppgå till cirka 70 mil.
Samtidigt ryktas instegsmodellen inom hybridsegmentet förses med 560 hästkrafter. Hur ovan spekulationer förhåller sig till verkligheten låter jag emellertid vara osagt. Det står dock
klart att BMW planerar att expandera inom elbils-segmentet, varför 7-serien troligt kommer lanseras i helelektrifierat utförande förr eller senare. Förhoppningsvis innebär detta slutet
för steroidpumpade njurgrillar, vilket i sig väger upp för avsaknaden av sportigt motorljud. Nästa generation 7-serie väntas lanseras sent 2021 alternativt tidigt 2022.

Italien-fantast som väljer stil och profil framför praktikalitet. Alfa Romeo är inte helt oväntat ett personligt favoritmärke.