Världen står inför enorma utmaningar. Klimathotet blir allt mer påtagligt för var dag som passerar, och vi alla måste dra vårt strå till stacken för att motverka den dystopiska framtid som väntar våra efterlevande. Även trafiksäkerheten är en viktig fråga som inte bör underskattas. Även om Sverige är på väg åt rätt håll dör fortfarande alldeles för många människor i fordonsrelaterade olyckor världen över.

För att poängtera dessa ändrar nu Högsta Växeln sin grundläggande filosofi. Följande åtgärder kommer att vidtas:

1) För att bespara miljön kommer vi att ta tåget till alla provkörningar inom Europa från och med nu.

2) För verksamhet som kräver närvaro utanför Europas gränser kommer vi dock att behöva flyga, men då klimatkompenserar vi genom att, i en tyst protest mot förbränningsmotorns fortlevnad, köpa och omedelbart skrota en styck Volvo 740 per 250 flugna mil.

3) För att poängtera vikten av säkerhet på våra vägar kommer vi att byta namn till Näst Högsta Växeln. Att köra fort är helt enkelt för farligt – det finns inget behov av en bils högsta växel. Den näst högsta väcker gott och väl.

Tack till er läsare som inspirerat oss att vilja förändras. Vi hoppas att vi blir en ledstjärna för branschens övriga aktörer.

Friskrivning: Detta är ett aprilskämt. Vi kommer inte att byta namn, och verksamhetens filosofi kommer fortsättningsvis att vara den samma som tidigare. Vi vill även poängtera att vi må skämta om namnbytet, men miljö- och säkerhetsfrågan tar vi på största allvar. Vi klimatkompenserar genom att granska motorindustrin.