Att vintern tär extra på våra bilar är välkänt. Entusiastbilarna göms undan för att skyddas mot stora bruna skräcken – rosten. Alla bilar som körs på vintern kommer att rosta förr eller senare. Det går däremot att fördröja detta med relativt enkelt underhåll, förutsatt att bilens rostskydd i grunden är bra. Här följer tre underhålls-tips att tillämpa så här i vintertid för att förebygga rost.

Varför rostar bilen?

Även om moderna bilar har mycket bra rostskydd från fabrik måste vi ha en sak klar för oss – rostskyddet är i grund och botten en skyddande hinna som isolerar den rostkänsliga metallen från omvärlden. Det innersta lagret kan vara en galvanisering, som ytan på ett vägräcke eller en lyktstolpe. Det andra är flera lager färg. Slutligen kan vissa mindre synliga delar av bilen vara skyddade med ett tjockt vax eller underredsmassa.

Enkelt förklarat uppkommer rosten när den skyddande hinnan slits bort och metallen utsätts för omvärlden. Rost uppkommer när stålet bilen är byggd av reagerar med syre. Reaktionen möjliggörs av vatten och fukt. Vinterns blöta klimat, tillsammans med det syrerika vägsaltet, är alltså perfekta förutsättningar rosten att frodas.

Tvätta och vaxa bilen regelbundet

Det lättaste man kan göra för att förebygga rost är att regelbundet tvätta bort allt grus och salt som vintersmutsen består av från bilen.

Gruset blir som ett finkornigt sandpapper och slipar gradvis ner lacken – bilens första försvarslinje mot rosten. Det finns en anledning till att många äldre bilar i Sydeuropa, trots sina otaliga parkeringsskador, är mycket blankare än bilar av samma ålder här i Sverige: deras lack har inte slipats matt av upprepad exponering till vintersmuts.

Att sedan vaxa bilen skapar ett extra lager rostskydd utöver galvanisering och lack och minimerar grusets slipande effekt. Det skapar även ett temporärt skyddslager över skador som trängt igenom bilens egna skyddsbarriärer och blottat metallen.

Man ska också tänka på att inte bara tvätta och vaxa bilens utsida, utan även trånga ställen som tröskeln till bagageutrymmet eller bakom tanklocket. Här blir saltvattnet lätt stående med rostangrepp som följd.

Se till att hålla bilen ren från salt och smuts

Laga småskador

Stenskott, repor och parkeringsskador är källan till många rostangrepp – Vem har inte sett en annars prydlig bil med små bruna prickar och rostbubblor i framkanten av motorhuven? Har man skador som kan ha gått hela vägen in till metallen måste dessa åtgärdas så snart som möjligt.

Som tidigare nämnt är det absolut lättaste skyddet mot detta att kontinuerligt hålla bilen vaxad under vintern. Då täcks nya småskador över automatiskt.

För ett mer långvarigt skydd är det dock nödvändigt att täcka över skadorna med ny lack. Se därför till att ha ett lackstift av rätt färgkod liggandes hemma. Efter vintern går du över bilens utsatta områden (bakkant av hjulhusen, framkant av motorhuven etc.) och duttar i färg på suspekta repor och stenskott. Är defekterna för många måste panelen lackeras om professionellt.

Stenskott som lämnas orörda blir ofta till rostfläckar

Avrinning

Det är lätt att anta att vägen vatten färdas från bilens tak ner till marken är längs bilens utsida. I själva verket är våra moderna bilar fulla av små vattenkanaler som leder bort vatten från exempelvis det stora luftintaget nedanför framrutan eller från bakom framskärmarna. Det är därför bra praxis att se till att höstlöven inte blir liggande under motorhuven hela vintern.

Är avrinningsvägarna blockerade leder det till att det bildas små fuktiga högar av höstlöv, salt och grus bakom bilens karosspaneler. Bilen rostar då inifrån och ut.

Har bilen några år på nacken – och man känner sig ambitiös – kan det även vara läge att montera bort sidokjolarna och innerskärmarna i hjulhusen och rensa. Här kan det samlas mängder av grus som blir till riktiga fuktmagasin.

Färskt tillskott på redaktionen. Har lätt för att köpa och svårt för att sälja bilar. Tenderar därför ha fler än vad som är ekonomiskt försvarbart. Samlingen består för tillfället av en Saab 96 V4 från 74 och en Jaguar XJ6 från 94.