Förare som på olika sätt är inkapabla att säkert framföra sina fordon är en av dagens största trafikfaror. När det gäller nykterhet är det relativt lätt att avgöra om man borde sitta bakom ratten, men att avgöra hur faktorer som sömnbrist, lågt blodsocker eller stress påverkar ens bilkörning är däremot svårare. Car Magazine rapporterar nu att Volvo planerar att råda bot på detta genom att leka big-brother och placera kameror riktade mot föraren i sina bilar.

Konceptet med kameror riktade mot föraren för att varna pömsiga bilister är ingenting nytt i sig och någonting både Mercedes och DS redan erbjuder. De existerande systemen tittar på huvud- och ögonlocks rörelser för att avgöra om föraren riskerar att slumrande plöja in i ett motorvägsräcke.

Volvos nya kameror ska vara mer avancerade och kan till exempel upptäcka lågt blodsocker eller stress genom att titta på ögats iris. Tanken är att bilen ska försöka agera lugnande – antagligen genom att justera belysning och musik – eller till och med ringa till närmaste sjukhus eller en anhörig om den förutspår att föraren håller på att bli sjuk. Likt Apples face-id ska datan till systemet lagras lokalt i bilen och inte i molnet.

De nya förar-filmande kamerorna kommer att introduceras i Volvos bilar under 2019 som tillval. Är man rädd att den kinesiska regeringen sitter och tittar på andra sidan linsen kan man alltså välja bort det nya systemet. Om kamerorna kommer att ha en inverkan på olycksstatistiken får framtiden utvisa. Man får bara hoppas att ingen anhörig får falsklarm om att någon håller på att få hjärtstillestånd på motorvägen.

KÄLLACar Magazine
Färskt tillskott på redaktionen. Har lätt för att köpa och svårt för att sälja bilar. Tenderar därför ha fler än vad som är ekonomiskt försvarbart. Samlingen består för tillfället av en Saab 96 V4 från 74 och en Jaguar XJ6 från 94.