Uppdatering: Volkswagens informationschef Marcus Thomasfolk kommenterade artikeln kort efter publicering. Se artikelns botten. 

Den 23 juli gick fartyget Makassar Highway på grund strax norr om Västervik. Rapporter om stora oljeutsläpp har vi redan sett i media, men det är inte enbart miljön som drabbas. Fartyget var nämligen lastat med cirka 1200 nya bilar, varav den största andelen (900 styck) bestod av märkena Audi, Seat, Škoda, Volkswagen och Porsche. Detta för med sig att ett stort antal kunder nu drabbas av förseningar på cirka en månad.

Det är alltså främst Volkswagen-koncernens kunder som är drabbade av förseningarna. Leveransen var en extrainsatt sådan, beställd för att kunna möta den enorma försäljningen i sommar. Bilarna ska nu lastas av i Oskarshamn, dit Makassar Highway har bogserats, för att sedan besiktigas efter potentiella skador. Det är denna process som fördröjer slutleveranserna.

Det har dykt upp flera diskussioner på diverse forum om vad som kommer att hända nu för de drabbade kunderna. Får man någon ersättning för förseningen? Vad händer om bilen är skadad? Kan en folkvagn simma?

Företagskunder kommer tyvärr inte lätt undan. Dessa är i praktiken helt styrda av sina inbördes avtal gentemot bilförsäljaren. Hög tid att sätta sig ner och granska villkoren, speciellt för dig som är egenföretagare och inte gjorde så redan vid köptillfället (ajabaja!). Håll särskilt utkik efter force majeure-klausuler och vem som bär risken för varan vid transport.

Privatkunderna är lyckligtvis skyddade av konsumentköplagen, i vart fall i fråga om skador. Risken för varan går inte över på köparen förrän varan är levererad, vilket innebär att det är säljarens ansvar att åtgärda alla bucklor som kan ha uppstått när det 139 meter långa fartyget krockade med den klippiga havsbottnen.

Någon ersättning för förseningen är säljaren dock inte skyldig att utge enligt lagen, inte ens om kunden varit tvungen att betala för hyrbil under förseningstiden. Det finns nämligen en regel som särskilt stadgar att säljaren inte är skyldig att utge skadestånd om anledningen till fördröjningen ligger utanför hans kontroll. Att en extern underleverantör går på grund med sitt fartyg på grund av att kaptenen tagit en sup är ett skolboksexempel på detta.

Det är med andra ord upp till Volkswagen själva att avgöra huruvida de utger någon ersättning för sjäva förseningen eller inte. Hur var det där med ett gott anseende efter dieselskandalen, Volkswagen?

Marcus Thomasfolk, informationschef Volkswagen Sverige, lämnade en kommentar till artikeln den 7/8-2018:

“/…/Grundstötningen har förstås ställt till det och läget just nu är att alla bilarna lastades av i Oskarshamn där de besiktigades en första gång. Sedan skeppades de vidare till Södertälje dit de anlände med båt i morse [tisdag 7 augusti, red anm.]. Där kommer de genomgå ytterligare besiktningar för att se att de inte drabbats av skador. Sedan ska de vidare till våra återförsäljare.

När det gäller förseningarna så försöker vi minimera dem så mycket som möjligt. Dock är det alltid så, att det finns flera skäl som kan leda till flera veckors förseningar av beställda bilar. Det är något vi är tydliga med i samband med bilbeställningen. Att ett rederi lyckas sätta en färja på grund är den typen av händelse som är svår att förutse.

Men som sagt är det vår prio att få ut bilarna så snart det bara går./…/

./…/ En del av bilarna var kundsålda, andra var beställda till våra återförsäljare. Vi bedömer att förseningstiden kan bli 2-3 veckor. Att bilar får en försenad leverans är inte helt ovanligt och det kan finnas skiftande skäl till det. Vi har inte någon generell policy från oss som generalagent vad gäller eventuell kompensation, utan det är i så fall en fråga mellan kunden och säljande part – det vill säga aktuell återförsäljare.

En första besiktning har inte påvisat några skador på bilarna, men det görs nu ytterligare besiktningar.”